AEXPO 2022

1. međunarodna online likovna izložba nastavnika učiteljskih i pedagoških fakulteta, u organizaciji Fakulteta za odgojne i obrazovne znanosti u Osijeku.

svibanj 2022. 

Prva po redu Međunarodna online likovna izložba nastavnika učiteljskih i pedagoških fakulteta, u organizaciji Fakulteta za odgojne i obrazovne znanosti u Osijeku, za cilj ima okupiti nastavnike učiteljskih/pedagoških fakulteta u Hrvatskoj i inozemstvu, koji usporedno s izravnim pedagoškim radom održavaju i vlastitu likovno-umjetničku produkciju. Nastavnicima se učiteljskih/pedagoških fakulteta ovom izložbom daje prilika i poticaj za prezentaciju vlastite umjetničke prakse, kao i za osobni umjetnički razvoj uvelike povezan s pedagoškim radom. Iako su vremenom najviše posvećeni nastavnom procesu, osobni je umjetnički rad i dalje u fokusu, na što ova izložba i ukazuje. Postavom se želi potaknuti na mogućnost izlaganja vlastitog rada, ali i osnažiti međusobne stručno-kolegijalne veze te ostvariti moguće daljnje suradnje.

Na revijalnoj su izložbi predstavljena djela likovno obrazovanih nastavnika koji su zaposleni na visokoškolskim ustanovama za obrazovanje budućih odgajatelja i učitelja razredne nastave, u zemlji i inozemstvu. Veliko nam je zadovoljstvo što ovom prilikom prikazujemo radove nastavnika diljem Hrvatske, ali i Bosne i Hercegovine, Makedonije, Slovenije, Srbije i Turske.

Izložbene su kategorije raznolike te pružaju uvid široki raspon izraza u području crteža, slikarstva, grafike, kiparstva, fotografije, videa, filma, animacije, instalacije i multimedije. 


AEXPO 2022

1st International Online Art Exhibition of Professors at Teacher Education Studies, organized by the Faculty of Education in Osijek, Croatia

May 2022

This project aims to bring together teachers of educational / pedagogical faculties in Croatia and abroad, who pursue their art in parallel with pedagogical work. With this exhibition, teachers of educational / pedagogical faculties are given the opportunity and encouragement to present their own art as well to develop artistically, which is strongly related to their educational practice. Although they are mostly dedicated to teaching, their artwork is still in focus, as this exhibition is aiming to emphasise. The exhibition aims to enhance the possibilities for exhibiting their art pieces, but also to help teachers meet and connect, and possibly find new ways of cooperation.


The revue exhibition presents the works of art teachers employed at higher education institutions for the education of future educators and primary school teachers, in the country and abroad. It is our great pleasure to present the works of teachers throughout Croatia, but also Bosnia and Herzegovina, Macedonia, Slovenia, Serbia and Turkey.


The exhibition categories are diverse and provide insight into a wide range of expressions in the fields of drawing, painting, graphics, sculpture, photography, video, film, animation, installation and multimedia.